1915-07-10-DE-011
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/ArmGenDE.nsf/$$AllDocs/1915-07-10-DE-011
Source: DE/PA-AA/BoKon/169
Publication: DuA Dok. 110 (re.); 111
Embassy register: A53a/1915/4184
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Departure of telegram: 07/10/1915 06:00 PM
Arrival of telegram: 07/11/1915 09:30 AM
Last updated: 04/22/2012


Musul Yardımcı Konsolosu’ndan (Holstein) İstanbul Büyükelçiliği’ne

RaporNo. 8

Musul, 10 Temmuz 1915

Şimdi burada olan eski Mardin Mutasarrıfı bana şunları anlattı:

Diyarbakır Valisi Reşit Bey vilayetindeki Hıristiyanlara kan kokusu almış bir köpek gibi saldırıyormuş. Kısa bir süre önce Mardin’de de Diyarbakır’dan özel olarak yolladığı jandarmalara aralarında Ermeni Piskoposun da bulunduğu (çoğu Ermeni) yedi yüz Hıristiyan’ı bir gecede toplattı ve şehrin yakınlarında koyun gibi boğazlattı. Reşit Bey, Mutasarrıfın bana kesin diye anlattığına göre, bugün için sayıları ikibini aşan suçsuz insanlar arasındaki kanlı faaliyetlerini sürdürüyor.

Eğer hükümet Reşit Beye karşı derhal kesin önlemler almazsa, vilayetteki alt tabakalardan Müslüman kesimler de Hıristiyanları kesmeye başlayacaklar. Bu açıdan buradaki durum her geçen gün daha tehdit edici bir hal alıyor.

Reşit Bey hemen görevden alınması iyi olur, böylece hükümetin onun yaptığı alçaklıkları onaylamadığı belgelenmiş olur ve dolayısıyla genel tepki yumuşatılabilir..

Lütfen bu telgrafı aldığınızı telgrafla teyit ediniz.


[Holstein]
[Wangenheim’ın Telgraf Cevabı 11.7.]

Telgraf No. 8 alındı, bu konuda Babıali’ye bilgi verilecek.Copyright © 1995-2019 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved