1915-09-10-DK-001
Dansk :: da de en
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-09-10-DK-001
Source: DK/RA-UM/Gruppeordnede sager 1909-1945. 139. D. 1, ”Tyrkiet - Indre Forhold”. Pakke 1, til 31 Dec. 1916
Edition: Danish diplomatic sources
Departure of telegram: 09/10/1915
Arrival of telegram: 09/27/1915
Embassy/consular serial number: Nr. 117
Last updated: 03/23/2012


Ministerresident i Konstantinopel (Carl Ellis Wandel) til Udenrigsministeren (Erik Scavenius)

RapportNr. 117
Legation de Danemark.

Konstantinopel, d. 10' Sept. 1915.

Hr. Udenrigsminister,

Som et nyt Eksempel paa den [osmanniske] Regerings Anvendelse af alle Midler til at skaffe sig Penge i sin allerede omtalte Pengeforlegenhed, har jeg den Ære at Indberette, at Dagbladene i Dag meddeler, at en Kommission er nedsat fra de forskellige Ministerier for at bestemme vedkommende Paalignelsen paa de herværende Undersaatter af fjendtlige Lande af Tab, lidt ved Fjendens mod Folkeretten stridende Bombardementer.

Det menes særlig at dreje sig om Tab ved Bombardementet af Kulminerne ved Herakli, hvorfra Tyrkiets Marine faar Kul. Det synes som om de sidste Dages Arrestationer af ca. 200 russiske Undersaatter her i Konstantinopel staar i Forbindelse med den nævnte Forholdsregel.

Med den mest udmærkede Højagtelse forbliver jeg, Hr. Minister, Deres ærbødigste
[Wandel]Copyright © 2006-2020 Matthias Bjørnlund: www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved