1915-09-10-DE-011
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-09-10-DE-011
Source: DE/PA-AA/BoKon/170
Publication: DuA Dok. 165 (re. gk.)
Embassy register: A53a/1915/5263
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Departure of telegram: 09/10/1915 03:00 PM
Arrival of telegram: 09/10/1915 10:30 PM
Last updated: 04/22/2012


Adana Konsolosu’ndan (Büge) İstanbul Büyükelçiliği’ne

Tel. RaporNo. 22

Adana, 10 Eylül 1915

37 nolu telgrafa cevap

29 Ağustos günü Ermenilerle ilgili olarak Babıali tarafından Kayzerlik Büyükelçiliğine yapılan açıklama, Büyükelçiliğin saygısızca aldatılma girişiminden başka bir şey değildir, çünkü buraya yollanan müfettiş Ali Munif Bey’in çabası üzerine Babıali bu emri tamamen kaldırmıştır. Resmi makamlar tabi ki ikinci talimata göre hareket ediyor ve inanç ayrımı yapmaksızın tehcire devam ediyorlar. Emir üzerine öldürülen Ermenilerin sayısı belki de şimdiden 1909 Jön Türk katliamındaki kurbanların sayısını aştı. Türk Konsoloslukları tarafından şimdiye kadar yapılan bütün yalanlamalara rağmen, Almanya dışındaki basının bu felakete özellikle fazla yer vermesi mümkündür.

Ayrıca, buradaki komite lideri İsmail Safa, eğer Ermeniler tehcir edilmezse, genel katliam olabileceği tehdidinde bulunmuştu.


[Büge]


Copyright © 1995-2019 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved