1916-12-25-DE-001
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1916-12-25-DE-001
Source: DE/PA-AA/BoKon/174
Publication: DuA Dok. 310 (gk.)
Central register: 1917-A-00613
Embassy register: A53a/1916/3822
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Last updated: 04/22/2012


Dışişleri Dairesi Müsteşarı’ndan (Zimmermann) İstanbul Maslahatgüzârına (Göppert)

TalimatNo. 1410

Berlin, 25 Aralık 1916

Bir kopyası bana sunulan, Kudüs Kayzerlik Başkonsolos Vekili’nin 14 Aralık tarihli K.No. 177 sayılı gizli raporunda, Türklerin bütün yalanlama çabalarına rağmen güvenilir kaynaklara dayanılarak tehcir edilen Ermenilerin hâlâ zorla İslamlaştırıldıklarından söz edilmektedir. Aynı haber başka kaynaklardan da buraya ulaşmış ve geniş Alman Hıristiyan çevreler arasında haklı bir tepkiye yol açmıştır.

Huzursuzluk yaratan uygulamaların kamuoyunca açıkça tartışılmasını bugüne dek zor engelledik. Sayın İmparatorluk Şansölyesive Dısısleri Dairesi’ne sunulan dilekçelerde başvuru sahipleri, zorla dinleri değiştirilenlerin barış antlaşmasından sonra eski inançlarına geri dönme olanağına gerçekten sahip olmaları konusunda acilen garanti istemektedirler.

Sizden bu konuyu Babıali ile dostça ama son derece ciddi bir şekilde görüşmenizi ve onlara zorla İslamlaştırmaya göz yumulmasının barış görüşmelerini güçleştirmekle kalmayacağını, diğer güçlere ileride Türklerin içi işlerine karışmaları için yeni bir gerekçe sunacağını anlatmanızı rica ediyorum. Bir Hıristiyan güç ve Türkiye’nin içte güçlü olmasına ve bağımsızlığına değer veren bir müttefiği olarak sorunu acilen ve temelden çözmelerini önemle tavsiye ederiz.


ZimmermannCopyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved