1915-05-31-DE-001
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-05-31-DE-001
Source: DE/PA-AA/R14086
Publication: DuA Dok. 072 (re. gk.)
Central register: 1915-A-17493
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Departure of telegram: 05/31/1915 06:30 PM
Arrival of telegram: 06/01/1915 04:30 AM
Date of entry in central register: 06/01/1915 a.m.
Last updated: 04/22/2012


İstanbul Büyükelçisi’nden (Wangenheim) Dışişleri Bakanlığı’na

Tel. RaporNo. 1268

Pera, 31 Mayıs 1915

Yeni kitlesel Ermeni ayaklanmalarını önlemek için ve Ermeni istihbaratını engellemek amacıyla Enver Paşa, Savaş (Olağanüstü) Hali koşullarından yararlanarak, Ermeni okullarının çoğunu kapatmak, Ermeni gazeteleri baskı altına almak, Ermenice posta haberleşmesini yasaklamak, ayaklanan Ermeni merkezlerinde oturan bütün güvenilmez aileleri Mezopotamya’ya iskan etmek istemektedir. Bizden önemle kendisine engel olmamamızı rica etmektedir.

Türklerin aldıkları önlemler bize düşman dünyada yine büyük tepkilere yol açacak ve aleyhimize kullanılacaktır. Özellikler Amerikalıların okulları bundan etkilenecektir. Tabi ki bu önlemler Ermeniler için de büyük zorluklar getirecektir. Ama, bence bu önlemleri belki biçim açısından yumuşatmaya çalışmalı, tamamen engel olmamalıyız. Rusya tarafından beslenen Ermeni oyunları Türkiye’nin varlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.

Lütfen Profesör Lepsius’a ve diğer Alman Ermeni Komitelerine Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu siyasi ve askeri koşullarda söz konusu önlemlerin maalesef kaçınılmaz olduğunu bildiriniz.

Erzurum, Musul, Adana, Halep, Bağdat Konsoloslukları mahrem olarak bu konuda bilgilendirilmiştir.


[Wangenheim]Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved