1915-10-01-DE-004
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-10-01-DE-004
Source: DE/PA-AA/R14088
Publication: DuA Dok. 178
Central register: 1915-A-28569
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Date of entry in central register: 10/02/1915 a.m.
Last updated: 04/22/2012


Dışişleri Bakanlığı’nda Elçilik Müşaviri Rosenberg’in görüşleri
Berlin, 1 Ekim 1915

Bugün Türk Büyükelçilik Müşaviri’ne Türkiye’deki Ermenilere neden daha dikkatli davranılması gerektiğine ilişkin bütün gerekçeler ayrıntılarıyla sunuldu. Türkiye’deki ticaret ve zanaat yaşamının en önemli taşıyıcılarından olan Ermeni unsura baskı yapılması ve yok edilmesi Türkiye’nin kendi ekonomisine büyük bir darbe vuracaktır. Ermenilere yapılan baskılar sadece düşman ülkelerde değil, tarafsız ülkelerde de büyük tepkilere yol açmakta, Türkiye’nin prestijini zayıflatmaktadır. Almanya’da bile hümanist çevreler arasında huzursuzluklar başlamıştır.

Ethem Bey Büyükelçi ile konuşmaya ve İstanbul’a da rapor etmeye söz verdi. Her ne kadar yurtdışında yayılan haberler çok abartılı da olsa, bazı taşkınlıkların meydana gelmiş olduğunu kabul etti. Bu ilkbahara dek Türkler ve Ermeniler iyi geçiniyormuş, devrim günlerinde Ermeniler Komitenin yanında yer almış ve Komiteyle birlikte eski rejime karşı mücadele etmişler. Olayların dönüm noktası Nisan ayında başlamış, Türk ordusu Azerbaycan’a doğru ilerlerken ordunun arkasında Ermeniler ayaklanmış ve en az 180.000 Müslüman öldürülmüş. Müslümanların bunun intikamını almalarının şaşırtıcı olmaması gerekirmiş. Ermenilerin ülke içlerine tehciri askeri nedenlerle Türkiye’nin güvenliği açısından gerekliymiş. Nakiller sırasında taşkınlıklar olduysa bile merkezi hükümet bunları onaylamamış. Mesafelerin uzaklığı ve ülkenin içinde bulunduğu güç koşullar, merkezi hükümetin yerel makamların beceriksizliklerini ve ihmalkârlıklarını önlemesine maalesef izin vermiyormuş.Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved