1916-03-27-DE-001
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1916-03-27-DE-001
Source: DE/PA-AA/R14090
Publication: DuA Dok. 255 (gk.)
Central register: 1916-A-08373
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Date of entry in central register: 03/31/1916 a.m.
Last updated: 04/22/2012


Olağanüstü Misyonla İstanbul’da Bulunan Alman Büyükelçisi’nden (Wolff-Metternich) İmparatorluk Şansölyesi’ne (Bethmann Hollweg)

RaporNo. 131

Pera, 27 Mart 1916

17 Mart tarih ve 213 sayılı Kararname Hakkında.

Durumu telgrafla rapor etmesi istenen Halep Kayzerlik Konsolosu, sefalet içindeki Ermenilere İsviçreliler tarafından önerilen yardımı ve bu amaç için çok uygun bulduğu Dr. Vischer’in bilgilenme gezisini olumlu karşılamakta. Ancak, İsviçre Derneğinin katılımının kalıcı olduğuna inanmamakta, daha çok el altından yardımda bulunmalarını beklemekte, bu nedenle Dr. Vischer’in hedefinin Bağdat olarak verilmesi gerektiği görüşünde, çünkü yolda Ermenilerin yoğun olarak bulunduğu Der Zor’u şüphe çekmeden ziyaret edebilir.

Türk makamlarının, Amerika’dan Ermeniler için ulaştırılan zengin yardımların, en gösterişsiz biçimde ve herhangi bir siyasi propagandadan uzak olarak dağıtılmasına dahi izin verip vermeyeceği belli değildir.

Zıt yönde verilen bütün güvencelere rağmen, Babıali’nin tehcir edilenlerden arta kalanları da temizlemek istediği, yoksulluk ve açlığın pençesinden kurtulmayı başaranları da barış anlaşmasından önce mümkün olduğunca ortadan kaldırmayı amaçladığı gibi bir izlenim belirmektedir. Bay Roessler’den ulaşan son haberlere göre, Halep’te ikamet eden Ermenilerin de yakında tahliye edilmesi söz konusu. Polis tarafından el altından İslamiyet’e geçenlerin bu tedbirden kurtulacakları haberi yayılıyor. Bir süre önce Adrianopel (Edirne-çev.) kentinde de aynı şey yapıldı; bunun sonucunda gerek Halep’te gerekse Adrianopel’de birçok Ermeni İslamiyet’e geçti. Küçük Asya’nın değişik bölgelerinde toplanan Ermeni tehcircilerin durumu da pek farklı değil; bunlar resmi makamlardan herhangi bir destek görmemekte, günlük geçimlerini kendileri sağlamayı denediklerinde iş bulmaları engellenmekte, daha ileriye sürgünle tehdit edilmekteler ve sonuçta kurtuluşu din değiştirmede buluyorlar.

Bay Vischer’in Bay Roessler’e yazdığı yazı, bir anket ile birlikte iletildi; diğer anketleri Şam, Adana, İzmir ve Musul Konsolosluklarına gönderdim.


MetternichCopyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved