1917-02-24-DE-001
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1917-02-24-DE-001
Source: DE/PA-AA/R14095
Publication: DuA Dok. 318
Central register: 1917-A-05742
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Last updated: 04/22/2012


Olağanüstü misyonla İstanbul’da bulunan Büyükelçi’den (Kühlmann)
İmparatorluk Şansölyesi’ne (Bethmann Hollweg)


RaporNo. 129

Pera, 24 Şubat 1917

Kopya

Talat Paşa bana şahsen milletler siyasetiyle ilgili bütün sorunlarda yeni bir rota izlemek istediklerini onayladı. Gerek Katolik gerekse Ökumenik Ermeni Patriklerini makamına çağırarak onlara Ermeni ahalinin endişe etmemesi gerektiğini, anayasal haklarına dokunulmayacağını bildirmiş. Askeri zorunluluklar nedeniyle önceki hükümetin mecbur kaldığı yaptırımlar düzeltilmeye çalışılacakmış. Gerekli emirler valiliklere ulaştırılmış.


[Kühlmann]Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved