1916-03-29-DE-002
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1916-03-29-DE-002
Source: DE/PA-AA/R14091
Publication: DuA Dok. 256 (re.)
Central register: 1916-A-08702
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Date of entry in central register: 04/04/1916 a.m.
Last updated: 04/22/2012


Olağanüstü Misyonla İstanbul’da Bulunan Büyükelçi’den (Wolff-Metternich) İmparatorluk Şansölyesi’ne (Bethmann Hollweg)

RaporNo. 139

Pera, 29 Mart 1916

131 [A 8373.] nolu Rapora ek olarak.

American Bible House’un ricaları üzerine Şam Kayzerlik Konsolosu’na, bu kurum tarafından Şam’daki yoksul Ermeniler için planlanan büyük bir yardım kampanyası konusunda görüşlerini sordum. Şam’da ya da Beyrut’ta depoları olan büyük bir merkez kurulması düşünülüyordu; gerekli para ve yardımcı personel Amerikalılar tarafından sağlanacaktı. Buna karşılık ısrarla bir Almana yöneticilik görevi verilmesi istenmiş ve bu iş için Rahip Kunze üzerinde durulmuştu.

Bay Loytved şu cevabı verdi:

“Üç hafta önce Şam’da ikamet eden Alman misyoneri Hanauer’in yönetiminde Şam’da ve çevresinde bulunan Ermeniler için yemekhane, hamam ve yetimhane kurmak istiyordum. Bunu Cemal Paşa’ya bildirdim. Bana gayri resmi olarak, kendisi şahsen Ermenilerin kaderini mümkün olduğunca kolaylaştırmak istediğini, ama yardım faaliyetlerine herhangi bir Almanın ya da Amerikalının katılmasını engellemek konusunda İstanbul’dan kesin talimatlar aldığını söyledi, çünkü Ermenilerin Türk hükümetine karşı olan iç direnci, ancak hiçbir yabancı hükümetten yardım beklememeleri gerektiğini öğrendiklerinde kırılabilirmiş. Eğer mümkünse kendilerinin bir şeyler yapmaları şeklindeki ricam üzerine benim yanımda Şam Belediye Başkanına talimat verdi ve bir ev tutularak burada Ermeni yetimlerin barındırılmasını istedi. Cemal Paşa benim tarafımdan Ermenilere ulaştırılacak paraları kabul etmeye ve bunları benim de güvendiğim Türk memurlar aracılığı ile dağıttırmaya hazır olduğunu bildirdi.”

Ayrıca, Türk yetkililer sürgündeki kişilere yardım konusunda Ermeni Patriğine de engel oldukları için Patrikhane yabancıları aracı olarak kullanmak zorunda kalmıştır. Babıali sanki nereden gelirse gelsin her türlü acil yardımı reddedecek gibi görünüyor.


MetternichCopyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved