1915-11-29-DE-001
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-11-29-DE-001
Source: DE/PA-AA/R14089
Publication: DuA Dok. 205
Central register: 1915-A-36483
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Last updated: 04/22/2012


Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı’ndan (Bakanı’ndan-çev.) (Jagow) İstanbul Büyükelçisi’ne (Wolff-Metternich)

TalimatNo. 913

Berlin, 29 Kasım 1915

9 Kasım 660 sayılı rapora istinaden

Sayın Scheubner-Richter’in 5 Kasım günkü raporu ve elimize ulaşan diğer haberler, bütün uyarılarımıza rağmen maalesef Türk hükümetinin Ermenilere karşı vahim politikasını sürdürdüğünü göstermektedir. Genel insancıl ve siyasi nitelikli endişeleri bir yana bıraksak bile, Türkiye’nin gerçek dostu olarak, onun kendi çıkarları açısından, anlaşılması güç bir körlükle sürdürdüğü bu tutumuyla nüfusun ülkenin ekonomik gelişimi için önemli kısımlarından birisini kaybetmesinden büyük teessür duyuyoruz. Bize düşman ve tarafsız ülkelerde Türk makamlarının yaptıklarından hâlâ sorumlu tutuluyoruz. Sayın Scheubner’in raporunun da bir kez daha gösterdiği gibi, Türk halkının büyük bir kısmında bile Ermenilere baskı konusunda Türkiye’yi Almanya’nın körüklediği düşüncesi hakim. Babıali’nin Alman müttefikine karşı dürüstlüğünden yola çıkmak suretiyle, bu tür söylentilerle sonuna dek mücadele edeceğine inanıyoruz.

Sizden oradaki hükümetle bu doğrultuda konuşmanızı ve bu vesileyle Babıali’den Ermeni sorununa yaklaşımında tavsiyelerimize uymasını beklediğimizi bir kez daha hatırlatmanızı rica ediyorum.


JagowCopyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved