1916-09-25-DE-001
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1916-09-25-DE-001
Source: DE/PA-AA/R14093
Publication: DuA Dok. 299
Central register: 1916-A-26071
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Date of entry in central register: 09/25/1916 p.m.
Last updated: 04/22/2012


Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının görüşleri (Zimmermann)
Berlin, 25 Eylül 1916

İstanbul’dan gelen 566 nolu raporun içeriğini bugün Halil Bey ile ayrıntılı olarak görüştüm ve Ermeni tehcirinin eskiden ülkenin güvenliği açısından o günkü askeri koşullar nedeniyle savunulabilir durumda olduğunu, ancak şimdi geride kalan zavallı kadınlar ve çocuklarla ilgili olarak planlanan önlemlerin savunulmasının ya da affedilmesinin asla mümkün olmadığını bildirdim. Türk hükümetinin tavrı bütün uygar dünyada tepki çekecektir ve bu tepkiler savaştan sonra da dinmeyecektir. Özellikle yetimhanelerin kapatılması ve insanların İslamiyet’e geçmeye zorlanması haklı olarak sadece Almanya’da değil bütün Hıristiyan dünyasında büyük bir tepkiyle karşılaşacaktır.

ZimmermannCopyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved