1915-06-27-DE-013
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-06-27-DE-013
Source: DE/PA-AA/BoKon/169
Publication: DuA Dok. 100 (re. gk.)
Embassy register: A53a/1915/3939
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Departure of telegram: 06/27/1915 09:00 PM
Arrival of telegram: 06/28/1915 02:00 PM
Last updated: 04/22/2012


Trabzon Konsolosu’ndan (Bergfeld) İstanbul Büyükelçiliği’ne

Tel. RaporNo. 5

Trabzon, 27 Haziran 1915

26 Haziran tarihli telgrafın devamı.

Sadece Trabzon vilayetinde yaklaşık 30.000 kişi tehcir edildi. Barınma ve yiyecek sıkıntısı olduğu ve 300 kilometre boyunca tamamen lekeli hummanın yayılacağı kilometrelerce uzunluktaki bir yoldan böylesine bir kitlesel nakil, özellikle muazzam sayıda kadýn ve çocuðun kurban olmasýna yol açar ve böylece sadece Türkiye’nin deðil, müttefiklerinin de ahlaki prestijini sarsar. Ben asla Ermeni dostu değilim, ama Ekselanslarına insanlık ve prestij açısından kitlesel sürgünün içerdiği tehlikeleri işaret etmeyi bir borç biliyorum. Buradaki Vali İstanbul’dan emir aldığını söylüyor.

Avusturyalı meslektaşım da kendi Büyükelçiliğine benzer bir telgraf yolladı. Ayrıca, tehcir vasıtasıyla lekeli hummanın yayılma tehlikesi de mevcut. Belki Babıali kadınları ve çocukları sürgün etmekten imtina eder veya kocalarını kendi istekleriyle izlemek istemezlerse, onların yakın bir yerlere iskanıyla yetinir..


[Bergfeld]Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved