1915-11-04-DE-011
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-11-04-DE-011
Source: DE/PA-AA/BoKon/171
Publication: DuA Dok. 190 (re.)
Embassy register: A53a/1915/6359
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Departure of telegram: 11/04/1915 01:00 PM
Arrival of telegram: 11/05/1915 10:45 AM
Last updated: 04/22/2012


Musul Konsolos Vekili’nden (Holstein)İstanbul Büyükelçiliği’ne

Tel. RaporNo. 60

Musul, 4 Kasım 1915

Acil.

Halil Bey kurmay heyetiyle birlikte dün buraya geldi. Kendisi hasta ve birkaç gün istirahat etmek zorunda. Kurmaylarından bir albay biraz önce bana Musul’da da Ermenilerin imha edilmesi gerektiğini ve kendisinin bunu yapmak niyetinde olduğunu söyledi; benim engel olmama da izin vermeyecekmiş; Ermenileri yok etmelerine engel olmak istedikleri için Almanlar Türklerle dostluklarını inkâr ediyormuş,

Ne pahasına olursa olsun başka katliamların önüne geçmesi için Halil Bey’e acilen çok kesin emirler verilmesi yerinde olurdu.

Halil’in kuzeyde katliam yapan birliklerinin yarın ya da öbür gün buraya ulaşması bekleniyor.


[Holstein]Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved