1915-05-18-DE-011
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-05-18-DE-011
Source: DE/PA-AA/BoKon/169
Publication: DuA Dok. 058 (re.)
Embassy register: A53a/1915/3032
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Departure of telegram: 05/18/1915 02:30 PM
Arrival of telegram: 05/18/1915 05:30 PM
Last updated: 04/22/2012


Adana Konsolosu’ndan (Büge) İstanbul Büyükelçiliği’ne

Tel. Rapor


Adana, 18 Mayıs 1915

Adana vilayetindeki bütün Ermeniler hükümetin uygulamaları nedeniyle büyük bir korku içindedirler. Yüzlerce aile sürüldü, hapishaneler tıka basa dolu ve bu sabah yine birkaç kişi idam edildi.

Hükümet bu vahşi uygulamalarıyla ülke çıkarlarına zarar vermektedir. Özellikle Alman Orientbank bundan çok zarar görmüştür ve bana Ermenilerin tahliyesini durdurmam için ricacı olmuşlardır.


[Buege]


[Cevabi Telgraf 21.5.]

Ermeni ahalinin sürülmesi ne kadar üzücü ve bazı çıkarlarımız açısından ne kadar zararlı da olsa, Van Ayaklanması gibi bazı sınır vilayetlerinde ve ülke içindeki diğer yerlerde meydana gelen olaylar, resmi makamların sert önlemlerini haklı çıkarmaktadır. Bu nedenle Kayzerlik Büyükelçiliği şimdilik bu tedbirleri önleyebilecek durumda değildir.

[Wangenheim]Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved