1915-07-30-DE-011
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-07-30-DE-011
Source: DE/PA-AA/BoKon/170
Publication: DuA Dok. 125 (re. gk.)
Embassy register: A53a/1915/4453
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Departure of telegram: 07/30/1915 05:00 PM
Arrival of telegram: 07/30/1915 09:20 PM
Last updated: 04/22/2012


Halep Konsolosu’ndan (Rössler) İstanbul Büyükelçiliği’ne

RaporNo. 53

Halep, 30 Temmuz 1915

Hükümet şimdi hem Halep vilayetinin deniz kıyı bölgesinin hem de Antep ve Kilis ve muhtemelen ne savaş bölgesinde bulunan ne de lojistik yollar üzerinde yer alan Maraş’ın da Ermenilerden temizlenmesi için emir verdi. Antep’te 32.000, Kilis’te 6.000 Ermeni yaşamaktadır. Hükümetin bu emri geri alması ya da uygulanmasının ertelenmesi için acilen tavsiyelerde bulunulmasını saygıyla öneririm. Teşkilatları bir seferde gerçekleşecek kitlesel nakliyeler için kesinlikle uygun değildir. Şimdiden burada on bin Ermeni toplandı. Der Zor’da ise hükümet tarafından yetersiz beslenen 15.000 Ermeni bulunmakta. Açlıktan kurtulabilmek için bugüne kadar 30’dan fazla çocuğu sattılar.

Çok sayıdaki kültürlü şehirliler köylülere göre yolculuk eziyetine daha az dayanabilirler. Ermeniler tarafından gizlice bana ulaştırılan şöyle bir öneri var: Antep, Maraş, Adana ve [okunamadı] şehirler her biri için ödenecek 10.000 lira karşılığında tehcirden muaf tutulabilir önerisi. Eğer tedbirlerin uygulanması mutlaka gerekliyse, tehcir etmek yerine ülke dışına göç için izin konusunda girişimlerde bulunulmasını da öneriyorlar.


[Roessler]


[Mordtmann’ın notu 2/8]

Bir süre önce Patrik bu konuda Başvezirle konuştu. Başvezir ona sadece şu cevabı verdi: Yoksa bizi tehdit etmek mi istiyorsunuz?Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved