1915-09-25-DE-001
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-09-25-DE-001
Source: DE/PA-AA/R14088
Publication: DuA Dok. 175
Central register: 1915-A-28578
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Date of entry in central register: 10/02/1915 a.m.
Last updated: 04/22/2012


Olağanüstü misyonla İstanbul’da bulunan Büyükelçi’den (Hohenlohe-Langenburg) İmparatorluk Şansölyesi’ne (Bethmann Hollweg)

RaporNo. 586

Pera, 25 Eylül 1915

Önceki raporların numaraları: 549 [A 26474/A 27578 Sayın Rosenberg’e sunuldu. A 27200 ektedir.], 580, 565

Adana ve Halep Kayzerlik Konsolosluklarının raporları, tehcir edilen Ermenilerin kaderini iyileştirmek amacıyla Babıali’nin bilinen telgraf emirlerinin, Babıali’nin bizzat kendisince daha en başından ve daha sonra da tanıdığı kolaylıklardan yaptığı istisnaların bir sonucu olarak ve vilayetlerdeki makamların keyfi tutumları dolayısıyla büyük ölçüde amacına ulaşamadığını doğrulamaktadır.

Sayın Dr. Büge’nin 13 Eylül’de bildirdiği gibi, Adana’da dullar, yetimler, asker aileleri, hatta hastalar ve körler bile gönderilecek.

Aynı zamanda Halep’ten Bay Roessler, sürülenlere yiyecek verilmesi yolundaki Babıali emrine rağmen, resmi makamların bu derece büyük bir yiyecek organizasyonunu yapabilecek durumda olmaması nedeniyle birçok kişinin açlıktan öleceğini bildiriyor.

Bay Roessler’in ayın 18’inde yollanan telgrafı şöyle:

“Son günlerde, doğudan uzun konvoylar halinde yayan gelen, açlıktan ölmek üzere olan Ermeni kadınlar ve çocuklar buraya ulaştı ve burada ölüp kalmazlarsa daha ilerilere nakledilecekler.

Babıali’nin, hâlâ ikametlerinde bulunanlara dokunulmaması yolundaki emri bir hayalden başka bir şey değil, çünkü herkes şüpheli olarak görülebilmekte ve hükümet de bu olanağı sık sık kullanmakta.

Emre rağmen asker aileleri istisna tutulmamakta. Ağır hastalar dahi insafsızca nakledilmekte.

Nakiller son zamanlarda yeniden Der Zor ve Musul’a olmakta.

Babıali’nin bütün sözlerine rağmen her şey Ermeni halkının yok edilmesi amacını taşımakta.

Ermeniler Ekselanslarına bunları bildirmemi saygıyla rica ettiler.”

Bu durumlar hakkında bilgi verdiğim Talat Bey can-ı gönülden yardımcı olacağına söz verdi, ama merkezi hükümetin emirlerinin tehcir edilen Ermenilerin durumunu iyileştireceğinden hiç emin değilim.


HohenloheCopyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved