1915-06-21-DE-012
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-06-21-DE-012
Source: DE/PA-AA/BoKon/169
Publication: DuA Dok. 088 (re.)
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Departure of telegram: 06/21/1915 01:00 PM
Last updated: 04/22/2012


İstanbul Büyükelçisi’nden (Wangenheim) Erzurum Konsolos Vekili’ne (Scheubner-Richter)

Tel. TalimatNo. 12

Pera, 21 Haziran 1915

33 Sayılı telgrafa cevap.

Valiye dostça ama kesin bir dille, bu tür rezilce olayların tarafsız yabancı ülkelerde ve Türkiye’nin dostları nezdinde hükümetin prestijini sarstığını ve ülke içinde ise devlet dairelerinin otoritesini zedelediğini anlatınız; Rusların ya da Ermenilerin işgal ettikleri bölgelerde baskı yapmaları ya da misilleme yapmak istemeleri kaçınılmaz olacaktır. Bu olaylar, Ermeni sorununa yabancıların müdahale etmesine kapı açmakta ve ilerideki barış görüşmelerinde Türkiye’nin durumunu gereksiz yere zorlaştırmaktadır. Savaş durumu nedeniyle haklı bir gerekçesi olduğu sürece Ermeni tehcirine karşı herhangi bir itirazda bulunamıyorsak da, o zaman çok daha enerjik biçimde, kendi çıkarlarımız açısından da, savunmasız bir halka katliamlar yapılmamasını istemeliyiz ve bu tür olayları her türlü yolla engellemek, eğer ağır bir sorumluluk yüklenmek istemiyorlarsa, yerel makamların yükümlüğüdür.

Şahsınıza özel bilgi: Babıali nezdinde aynı doğrultuda görüşmelerde bulunacağım.


W[angenheim]Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved