1916-06-30-DE-011
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1916-06-30-DE-011
Source: DE/PA-AA/BoKon/173
Publication: DuA Dok. 283 (re. gk.)
Embassy register: A53a/1916/1926
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Departure of telegram: 06/30/1916 04:00 PM
Arrival of telegram: 07/01/1916 10:10 PM
Last updated: 04/22/2012


Şam Konsolosu’ndan (Loytved) İstanbul Büyükelçiliği’ne

Tel. RaporNo. 93

Şam, 30 Haziran 1916

Bütün Ermeniler Müslüman olmaları için şu ya da bu ölçüde zorlanıyor. Dera’da bir aile hariç 149 aile İslamiyet’e geçtiklerini imza ile bildirdi. Cemal Paşa Kudüs’te bulunduğu ve ona görüşlerimi yazı olarak sunmanın fazla bir yararı olmadığı için, ...... zorla din değiştirmeye karşı olan Müslüman din adamlarını devreye sokarak, Vilayet yöneticilerine bu tür önlemlerden çok rahatsız olduğumu, çünkü bu durumun Almanya’da Genç Türkler hükümeti aleyhine büyük bir tepkiye yol açacağını bildirdim.

Ermenileri milli bağlarından ve Hıristiyan dünyası ile olan ilişkilerinden koparmaya yönelik girişimlerle elde edilebilecek olası avantajların, Avrupa ve Amerika’da Türkler aleyhine ortaya çıkacak dezavantajları asla dengelemeyeceğini söyledim. Vilayet yöneticisi, Ermenilerin zorla Müslümanlaştırıldığını reddetti. Bu konuşmayı Cemal Paşaya tellemiş olmalı.


[Loytved]Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved