1915-04-26-DE-011
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-04-26-DE-011
Source: DE/PA-AA/BoKon/168
Publication: DuA Dok. 031 (gk.)
Embassy register: A53a/1915/2473
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Last updated: 04/22/2012


İstanbul Başkonsolosu’nun (Mordtmann) Notu
Pera, 26 Nisan 1915

A. Patrik ile görüşme (24.4.)

1. Erzurum’dan iki gün önce gelen telgrafa göre, Ermeni liderlerden Aratus Çilusgiryan sokak ortasında öldürüldü. 29 Şubatta Erzurum’da öldürülen Pastırmacıyan Efendi’nin katilleri henüz bulunmadı.

2. Talat Bey, hükümetin Ermeni düşmanı bir siyaset izlediğini reddediyor, ama Patriğin düşüncesine göre Talat dürüst değil; kendisi düşüncelerini açık açık söyleyen Enver Paşayı tercih etmekte.

3. Ayın 23’ünde Patriklikte yapılan bir görüşmede, ileri gelen Ermenilerin teker teker bakanları ziyaret ederek Ermenilerin meşru sınırlar içinde kalacakları ve baş kaldırmayı asla düşünmedikleri konusunda teminat vermeleri önerilmiş. Ülke içlerine gönderilmek üzere bir Yatıştırma Komisyonu kurulma düşüncesi Patriğin hoşuna gitmiş. Milletvekili Zohrab Efendi konuyla ilgilenmekte.

B. Sayın General Posseldt ile görüşme, bu ayın 26’sında

1) Türkler tarafından tedirgin edilmedikleri ve kışkırtılmadıkları sürece Ermenilerin sakin duracaklarına inanıyor, rekabet duygusunun da önemli bir rolü olduğunu söylüyor. Ona göre Ermenilerin davranışları kusursuzdu.

Türk Ermenilerin Erzurum’a doğru ilerlemekte olan Ruslara kılavuzluk yaptığı doğrudur, ama bu tür kişileri Ruslardan alınan esirler arasında da bulmak mümkündür. Buna karşılık Ermeni askerlerin Türk arkadaşlarına ateş etmesinin de mümkün olmadığına inanmakta, çünkü Ermeniler daima cephe gerisinde kullanılmaktalar.

2. Erzurum kulübünün yaptıklarını doğruluyor, “kanundışılar” listesinde 22 Ermeni varmış. Vali Tahsin Bey elinden geldiğince katliamları engelledi. Bu Ermeni düşmanı hareketin önderleri (Artvin’de bir gönüllüler çetesine de komuta etmiş olan) Şakir Bey adlı birisiyle, yardımcısı Halil ile Erzurum Polis Müdürü’dür.

Pastırmacıyan öldürüldü, çünkü, eski milletvekili olan kardeşi Van vilayetinde Rusların çıkarları doğrultusunda fesatçılık yapmaktaydı. Pastırmacıyan iki asker tarafından vuruldu, katillerin adları anonim bir ihbarla makamlara bildirildi; ama Posseldt’in konuyla ilgilenmesine rağmen yakalanmadılar.Copyright © 1995-2019 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved