1915-08-19-DE-012
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-08-19-DE-012
Source: DE/PA-AA/BoKon/170
Publication: DuA Dok. 145; 146
Embassy register: A53a/1915/4815
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Last updated: 04/22/2012


Bir Ermeni’nin İstanbul Büyükelçiliği’ne dilekçesi
Pera, 19 Ağustos 1915

Ermenilerin Deportasyonu Üzerine

1. Nicomedia’daki (İzmit) Katolikler öbür Ermenilerle birlikte sürgün edildi. İki rahip ve Katolik Ermenilerin bir kısmı sevindirici bir tesadüf sonucu Eskişehir’de kaldı. Beş gün sonra oradan kovulurlar. Sizden bu iki rahibin ve Ermenilerin ya şehirlerine veya köylerine geri dönmelerini ya da Eskişehir’de, oradaki Katolik Ermeniler kadar özgür olarak yaşamalarının sağlanmasını rica ediyoruz..

2. Verilen tüm sözlere rağmen bu ayın 16’sında Katolik ve Protestan Ermeniler Bahçecik’ten uzaklaştırıldı. Bir tesadüf sonucu beş rahibe ve üç rahip Nicomedia’da kaldı ve halk trenle sürgün edildi. Sizden bu rahip ve rahibeleri ya Bahçecik’e geri göndermenizi ya da İstanbul’a getirmenizi rica ediyoruz. Aynı şekilde Katolik ve Protestan halk da köyüne geri gönderilsin veya Eskişehir’de kalsın.

3. Tren yolu çalışanlarına bu bahtsızlara biraz daha insani davranılması talimatı verilsin.

4. Fakirlere sadaka vermemize izin versinler.


[Neurath’ın Notu]

Monsignore Dolce tarafından verildi. Sayın Başkonsolos Mordtmann durumu mümkünse bugün Talat Bey’in bilgi ve olurlarına sunulması ricasıyla


Pera, 19 Ağustos 1915

Ermenilerin Deportasyonu [Üstteki kısa özet dışında belgeler arasıında bu uzun metin de mevcut.]

I. Acil Rica.

1. En azından katolik Ermenilerin korunacağına dair verilen tüm resmi sözlere rağmen bu ayın 11’inde İzmit Katolik rahipleri ve cemaatleri Konya’ya sürüldü. İki rahip ve Katolik halkın bir kısmı Eskişehir’de kaldı ancak beş gün sonra oradan ayrılma emri aldılar. İki rahibin ve cemaatlerinin evlerine geri dönmelerini veya Eskişehir’de oradaki Katolikler gibi özgürce yaşamalarını sağlamınızı yalvararak rica ederiz.

2. Çok kısa bir süre önce Katolik ve Protestan Ermenilerin korunacağına dair verilen sözlere rağmen bu ayın 16’sında İzmit yakınlarındaki sadece Ermenilerin yaşadığı bir köy olan Bahçecik’ten tüm ahalin deporte edildi. Ancak tesadüf sonucu üç Katolik ve beş rahibe İzmit istasyonunda kaldı, cemaatleri çoktan gitmişti. . Bu geride kalanların ya Bahçecik’e ya da İstanbul’a geri dönmelerine izin verilmesini, yola çıkmış ahalinin eğer Bahçecik’e dönmelerine izin verilmez ise en azından Eskişehir’de kalmalarına izin verilmesini yürekten rica ederiz.


II. Genel Notlar

Sürülenlerin durumu çok acıklı ve özellikle de daha fakir olan sınıf korkunç acı çekiyor. Birçok anne çocuklarının çektikleri acıları daha fazla görmemek için onları nehirlere atıyor. Başka analar da çocuklarını bir parça ekmek satın alabilmek ve onları kesin ölümden kurtarmak için satıyor. Altı yaşına kadar olan çocuklar 5 Kuruşa, yani bir Marktan daha az bir miktara satılıyor. 15-20 yaş arasındaki bir genç kız ise 20 Kuruşa satılıyor. Özellikle gece bastırdığında evli kadınlara ve kız çocuklarına her türden utanç verici saldırılar yapılıyor.

Eskişehir, Kütahya, Afyon Karahisar ve Konya’da insanlar şehir dışında, kenarları çevrili açık arazilerde toplu halde tutuluyor. Örneğin Eskişehir’de sayıları 10-12000 arasındaki çocuk, kadın ve yaşlı açık havada insanların ve hava koşullarının tarifi imkânsız keyfine bırakılmış. Güvenilir bir görgp tanığı Eskişehir’de gökgürültülü, yağışlı bir geceden sonra açıkta ve yerde yatan, çoğu çocuk yüzlerce ceset gördüğünü anlattı. Hristiyan demiryolu görevlileri çocuklara istasyon çatısı altına sığınarak yağmurdan korunmalarına izin vermemişti. Demiryolu görevlileri de her yerde insani tutum içinde değil. Arazide yğılmış, parasız insanlar, trenlere binemediklerinden, yollarına yaya olarak devam etmeleri için günde üç kez kırbaçtan geçiriliyor. Konya’dan öteye sürülen Ermenilere ne olacağı bilinmiyor. Bu bahtsız insanların acısını hafifletenlerden Tanrı razı olsun.


[21.8 Mordtmann’ın Notu]

Bugün İçişleri Bakanlığı nezdinde (Aziz Bey ile; Bakan Bey ve Canpolat Bey yerlerinde yoktu) gönderilen Katolik Ermenilerin geri getirilmesi konusunda girişimlerde bulundum.

Aziz Bey konuyu Bakan’a iletecek ve bu arada o dedi ki, alınan son bir kararla Ankara ve Adana’daki Katolik Ermenilere verilen ayrıcalıklar geri alınmış. Ben özel olarak, Eskişehir ve Konya’ya gönderilmiş olanların ve bu şehirlerdeki toplama kamplarına yerleştirilmiş olan Katolik ve Protestan Ermenilerle ilgili olarak Eskişehir Mutasarrıflığı’na ve Konya Vilayeti’ne insan naklinin durdurulması veya şimdiye kadar enterne edilenlerin geri gönderilmesi için telgrafla talimat gönderilmesini istemiştim.Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved