1916-09-05-DE-001
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1916-09-05-DE-001
Source: DE/PA-AA/R14093
Publication: DuA Dok. 298
Central register: 1916-A-26116
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Date of entry in central register: 09/26/1916 p.m.
Last updated: 04/22/2012


Halep Yardımcı Konsolosu’ndan (Hoffmann) İstanbul Büyükelçiliği’ne

RaporNo. 2535

Halep 5 Eylül 1916

Kopya [Kopya olarak Metternich tarafından 21. 9. tarihinde Dışişleri Bakanlığına sunulmuştur].

29 Ağustos tarihli 2463 nolu rapora ek olarak:

Der es Zor yakınlarındaki Ermeni tehcirine ilişkin adı geçen raporda yer alan bilgiler güvenilir başka kaynaklar tarafından da doğrulandı. Bir Amerikan firmasında çalışan ve iş gezileri nedeniyle oradaki kampların çoğunu bilen Alman bir memur bana şunları anlattı:


Tanığımın anlattıkları bundan ibaret.

Der es Zor’dan resmi açıklamalara göre Musul’a yollanan kişilerin akıbetlerine gelince, son aylarda Der es Zor’dan Musul’a tahminen kaç kişi geldiğini Musul Konsolosluğumuza sordum. Bunun üzerine bana verilen bilgiye göre, 15 Nisan’da iki ayrı güzergâh üzerinden yola çıkarılan dört kafile, yaklaşık 19.000 kişi, Habur nehri yakınlarında kurulan bir kampta toplanmış. 22 Mayıs’ta, yani 5 hafta sonra bu kafilelerden ancak 2500 kişi, bunların arasında birkaç yüz erkek de bulunmakta, Musul’a ulaşmış. Kadınların ve kızların bir kısmı yolda bedevilere satılmış, diğerleri ise yolda açlık ve susuzluktan ölmüş.

Bundan sonra 3,5 aydır Musul’a ulaşan kafile bulunmamakta. Bu durum, Der es Zor’da halk arasında yaygın olan, yeni Çerkez mutasarrıfın idaresi döneminde Musul’a yollananların Fırat-Habur üçgeninde işlerinin bitirildiği yolundaki inancı doğruluyor.

Tahliye edilenlerden arta kalan çocukların barındırıldığı yetimhanelerin kapatılmasına henüz başlanmadı. Ancak, yöredeki tehcir komiserinin idareci rahibelerden birisine resmi olarak bildirdiğine göre, yetimler Konya’da kurulan büyük milli yetimhaneye taşınacaklarmış. Orada bunlara Türk adları verilecek ve Türk (yani Müslüman) olarak eğitileceklermiş.


[v. Hoffmann]Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved