1915-08-11-DE-011
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-08-11-DE-011
Source: DE/PA-AA/BoKon/170
Publication: DuA Dok. 133 (re.)
Embassy register: A53a/1915/4645
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Last updated: 04/22/2012


Olağanüstü misyonla İstanbul’da bulunan Büyükelçi’den (Hohenlohe-Langenburg) Trabzon, Erzurum, Adana, Halep, Musul Konsolosluklarına

Tel. Talimat


Pera, 11 Ağustos 1915

Ermeni yönelik zulüm son haftalarda mükerrer uyarılarımıza rağmen öyle bir boyut kazandı ki, gerektiği yerlerde bunları onaylamadığımızı kesin bir dille ifade etmek artık görevimiz olmuştur. Değişik fırsatlarla içerilerdeki Türk subayları, din adamları ve diğer görevli kişilerle yapılan görüşmelerde bu zulmün asıl sorumlusu olduğumuz dile getirilmiştir. Bu türden bizi lekeleyen bir görüşe gerektiğinde kesinlikle karşı çıkılmalıdır.

[Hohenlohe-Langenburg]Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved