1916-10-04-DE-002
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1916-10-04-DE-002
Source: DE/PA-AA/R14093
Publication: DuA Dok. 302 (re.)
Central register: 1916-A-27493
Embassy register: 10-12/1916/II 7596
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Date of entry in central register: 10/10/1916 p.m.
Last updated: 04/22/2012


İstanbul Maslahatgüzârı’ndan (Radowitz) İmparatorluk Şansölyesi’ne (Bethmann Hollweg)

RaporII. 7596

Therapia, 4 Ekim 1916

1 Ek.

Kopya

Halep Kayzerlik Konsolosu’ndan aldığımız ve bir kopyası sunulan, Orient Alman HıristiyanYardım Kuruluşu görevlisi hemşire Beatrice Rohner’in 720 Ermeni yetimle ilgili olarak tuttuğu istatistikler birçok açıdan incelenmeyi hak ediyor: Bu kayıtlar, tehcir sırasında ölen Ermenilerin yüzde olarak yaklaşık sayısı konusunda ilk tahminleri yapmamızı sağlıyor. Hemşire Rohner’in himayesindeki 720 yetim 3336 kişiden geriye kalanlardır; Türkiye’de 2,5 milyon Ermeni bulunduğu ve bunların 2 milyonu tehcire tabi tutulduğu tahmin edildiğine göre, ölenlerle hayatta kalanlar arasındaki oranın hemşire Rohner’in kayıtları kadar olduğu düşünüldüğünde, 1,5 milyon insanın ölmüş olması ve 425.000 kişinin de hayatta kalmış olması muhtemeldir. Bugüne dek ölen Ermenilerin 800.000 ile 1.000.000 kişi arasında olduğu tahmin edilmekteydi ve elimizdeki sayılara göre bu rakamlar abartılmış değildir.

Altı çizilmesi gereken diğer bir nokta ise, sadece 321 babanın doğal olmayan ölümüne oranla şiddete maruz kalan ve öldürülen annelerin sayısının oldukça yüksek oluşudur (379). Ayrıca bu istatistikler, bugüne dek ileri sürüldüğü gibi, merkezi hükümetim bütün talimatlarına rağmen erkekleri askere alınan ailelerin de tehcir edildiğini kanıtlamaktadır, kayıtlarda bu durumda en az 246 aile bulunmaktadır.


Radowitz


Ek 1

Alman Kayzerlik Konsolosluğu.

K.No. 89/No. 2605.


Halep, 15 Eylül 1916.

1 Ek.

Hemşire Beatrice Rohner tarafından, Ermeni tehciri sonucunda himayesine alınan 720 yetim ile ilgili olarak Ağustos ayı süresince tutulan istatistikler Ekselanslarına arz olunur.


[Rössler]


Ek 2

1916 yılı Ağustos ayında yetimhanemizde bulunan 720 yetim çocuk ile ilgili rapor.


Memleket Sayı
Sivas Vilayeti 142
Erzurum Vilayeti 50
Halep Vilayeti 189
Adana Vilayeti 162
Ankara Vilayeti 21
Harput Vilayeti 34
Konya Vilayeti 11
Bursa Vilayeti 22
Diyarbakır Vilayeti 50
İstanbul Vilayeti 3
Mesereh 9
Adianian 3
İzmir 1
Izmit 2
Mısır’dan 1
Belli olmayan 40
720

Çocukların babası
öldürülmüş 152
eziyetler ve zorluklar sonucu
yolda ölmüş 85
Adana katliamında
hayatını kaybetmiş 32
askere alınmış 107
Babalarının şimdi bulunduğu yer
sürgünde 52
cezaevinde 11
hayatta 80
Amerika’da 10
nakilden önce ölmüş 129
kayıp 62
720

Çocukların annesi
sürgünde ölmüş 282
hâlâ sürgünde 91
İslamiyet’e geçmiş 4
hayatta 97
nakilden önce ölmüş 53
Anneleri hakkında
bilgi veremeyen
çocuklar 193
720

Çocukların mezhebi
Gregoryan 554
Protestan 106
Katolik 2
Sabatist 1
Mezhebi tespit edilemedi 39
720


Çocukların yaş ortalaması: 9 17/36
Daha önce yetimhanede bulunan çocuklar: 40
Doğal olmayan nedenlerle ölen babaların sayısı 321
Doğal nedenle ölen babaların sayısı 129
Hayatı tehlikede olan babaların sayısı 170
Askerlik nedeniyle çocuklarından ayrı olan babaların sayısı 107
Nakil sırasında çocuklarını kaybeden babaların sayısı 394
Doğal olmayan nedenlerle ölen annelerin sayısı 379
Doğal nedenle ölen annelerin sayısı 53
Hayatı tehlikede olan annelerin sayısı 91
Nakil sırasında çocuklarını kaybeden annelerin sayısı 474
Kocası askerdeyken tehcir edilen annelerin sayısı 246
Çocukların nakil sırasında ölen yakınlarının sayısı 2616
Çocukların nakil sırasında ölen yakınlarının sayısı (ortalama) 3 3/5
Hiçbir bilgi veremeyen 1 - 6 yaşarındaki çocukların sayısı 126
Öksüz ve yetimler 258
Bütün aileden geriye sadece iki kişi kalanlar 144
Bütün aileden geriye tek başlarına kalanlar 239Copyright © 1995-2020 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved